top of page

ចុះឈ្មោះជាសមាជិក

ដើម្បីឲ្យកូនៗរបស់លោកអ្នក អាចចូលមើលវីដេអូរឿងនិទានជាង ១០០ វីដេអូ និងមានវីដេអូរឿងថ្មីរាល់សប្តាហ៍។

 • ១ ខែ = ១២០០០ រៀល

  12.000៛
  Valid for one month
 • ១ ខែ = ៨០០០ រៀល

  48.000៛
  Valid for 6 months
 • ១ ខែ = ៦០០០ រៀល

  72.000៛
  Valid for 12 months

គម្រោងសមាជិក

ដើម្បីចូលមើលវីដេអូទាំងអស់របស់បណ្ណាល័យឆ្លាត អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិក 

១ ខែ

១២០០០ ៛

៤៨០០០ ៛

៦ ខែ
ចំណេញ ២៤០០០​ ៛
- 25%
- 25%
១២ ខែ
- 50%

៧២០០០ ៛

ចំណេញ ៧២០០០​ ៛

(*) រូបភាពខាងលើជារូបភាពតំណាងឲ្យមាតិការឿងនិទានដែលមានស្រាប់នៅ លើវេទិកាបណ្ណាល័យឆ្លាត

bottom of page